Продукти | Haemonetics

Като водеща компания в тaкa наречения „Кръвен Мениджмънт”, Haemonetics (Хемонетикс) разбира важността от създаване на ефикасна верига за кръвоснабдяване и обработка на кръвни продукти – от кръвните центрове до всички болнични отделения. В съвременния бизнес климат и при всичките предизвикателства, пред които са изправени болниците и кръвните центрове, това е по-важно от всякога. В отговор на тези проблеми, Хемонетикс предлага всеобхватен спектър от продукти и услуги, които се допълват, за да свържат всяко звено от веригата на кръвоснабдяването и обработката на кръвни продукти.

За кръвни и плазма центрове

Решения за подобряване на оперативната ефективност, които ви позволяват да предложите адекватен продукт и да задоволите пазарното търсене, да реагирате своевременно на проблема с непрестанно намаляващия брой донори, да понижите разходите си, да подобрите комфорта на донорите, като в същото време сте в съответствие с медицинските и законови регулационни изисквания.

За болници

Решения за повишаване на качеството на грижата към пациента, снижаване на разходите и стандартизиране на лекарските практики.

Всички апарати на Хемонетикс преминават през взискателни и продължителни тестове, при които се проследява как отделните компоненти работят в синхрон, за да се създаде една безупречна, висококачествена апаратура и да се сведат до минимум рисковете за здравето на пациента. При разработката се съблюдават всички регулаторни изисквания и системи за качество, с цел повишаване на безопасността на работата. За да подобри комфорта на пациента, Хемонетикс значително намалява времетраенето на събирателните процедури, използвайки своя доказан софтуер EXPRESS® изпитан в над 5 милиона манипулации.

Решения за кръвни и плазма центрове

Кръвните и плазмени центрове са изправени пред редица предизвикателства – повишаващи се оперативни разходи, стриктни регулаторни изисквания и трудно набиране на подходящи донори. От изключителна важност е да се повиши ефективността на работата, да се избегнат излишни вътрешни разходи и да се синхронизира предлагането с търсенето на болниците-партньори. Оптимизирането на процеса не свършва с това, защото всяко събиране трябва да бъде добре планирано - информацията за донора да бъде внимателно описана, кръвният продукт да е правилно обозначен, изследван, складиран и подготвен за доставка. Хемонетикс предлага съвкупност от апарати, софтуер и услуги, за да ви помогне да се справите адекватно с всички предизвикателства.PCS®2 Система за събиране на плазма

PCS®2 е система от висок клас за събиране на кръвна плазма. Тя е лесна и удобна за употреба, с предварителна автоматична настройка на параметрите на процеса, детайлни съобщения и усъвършенствани оптични сензори. PCS®2 разполага с множество системи за безопасност като детектори за наличие на въздух в процесуалния сет, мониторинг на налягането в линията на донора, сензор за ниско ниво на антикоагуланта и сигнализация при отворена центрофуга. PCS®2 работи с множество протоколи и има вградена система за безжична комуникация. Подходяща е за центрове с ограничени пространства или за мобилни станции за събиране на кръвна плазма.

MCS®+ Мобилна система за афереза

MCS®+ е многокомпонентна система за събиране на кръвни съставки, включително тромбоцити, плазма и червени кръвни клетки, като изпълнява и терапевтични процедури. За по-голям комфорт при извършването на процедурите се използва само една игла, a скоростта на кръвовземане и реинфузия се регулира автоматично спрямо индивидуалните характеристики на всеки донор. За компенсация на течностите, изгубени по време на даряването, MCS®+ има опция за работа с физиологичен или цитратен разтвор при постоянен мониторинг и контрол на обемите. С помощта на технология, базирана на протоколни карти, MCS®+ предоставя незабавен достъп до множество процедури и предлага гъвкавост при събирането на необходимите продукти. За извършването на различните процедури се използват сетове за еднократна употреба.

ACP®215 Автоматизирана система за клетъчна обработка

ACP®215 е автоматизирана система за безопасно и лесно замразяване, размразяване и лаваж на червени кръвни клетки. Процесът се извършва в затворена система за еднократна употреба с автоматично ресуспендиране в допълнителни разтвори, позволяващи продължително съхранение след лаважа. ACP®215 включва шейкър за оптимално смесване на червените кръвни клетки с разтворите за глицеролизиране и деглицеролизиране и разполага с вграден принтер за отпечатване на основните параметри на всяка процедура. Еднократните консумативи намаляват риска от бактериални инфекции.

Решения за болници

По-добра грижа за пациента и оптимизирани разходи

Болниците са изправени пред редица проблеми. Сигурността на пациента е върхов приоритет, но това далеч не е всичко. Ваша задача е да предоставите възможно най-високите стандарти в здравеопазването, като в същото време се придържате към финансовия си бюджет. За да се справите с тази задача успешно, са ви необходими съответните висококачествени продукти и програми за „кръвен мениджмънт”. Хемонетикс предлага апаратура за пери-, интра- и постоперативна употреба, които ще ви помогнат да отговорите на тези предизвикателства.Cell Saver® 5+ Система за автохемотрансфузия

Cell Saver® 5+ е система за възстановяване на кръвозагубата по време на операции със среден или голям обем, каквито са характерни за ортопедична и сърдечно-съдовата хирургия. Апаратът минимизира необходимостта от алогенна трансфузия, гарантира реинфузия на продукт с висок хематокрит и премахва следите от нежелани компоненти като свободен хемоглобин, антикоагулант и албумини. Cell Saver® 5+ разполага с лесен за използване контролен панел, протоколи за богата или бедна на тромбоцити плазма и може да работи в автоматичен или ръчен режим.

Cell Saver® Elite® Система за автохемотрансфузия

Cell Saver® Elite® е най-новата система за автохемотрансфузия за операции със средна и голяма кръвозагуба, каквито са ортопедичните и сърдечно-съдовите. Апаратът доставя еритроцитна маса с достатъчно висок хематокрит и премахва следите от нежелани компоненти като свободен хемоглобин, антикоагулант и албумини и намалява необходимостта от алогенна трансфузия. Технологията SmartSuction®, интегрирана в Cell Saver® Elite®, увеличава възможностите за получаване на продукт за реинфузия, съдържащ по-голямо количество червени кръвни клетки. Наличието на вградена помпа прави Cell Saver® Elite® независима единица от оборудването на операционната зала. Допълнително системата предлага подобрено събиране на данни с интегриран бар код четец, USB порт за зареждане на до 100 процедури, включва и софтуера BloodTrack® за запис на данни и генериране на протоколи и отчети.

CardioPAT® Система за сърдечно-съдова автохемотрансфузия

CardioPAT е напълно автоматизирана система за периоперативна автохемотрансфузия в сърдечно-съдовата хирургия, която събира, обработва и връща кръвта на пациента по време и след кардиоваскуларната интервенция с цел избягване на алогенна трансфузия. Доставяйки постоянно нова еритроцитна маса с висок хематокрит, CardioPAT® връща на пациентите собствената им кръв и намалява рисковете от инфекции. Обработката на кръвта, събрана от оперативното поле, отделянето на плазмата, клетъчните фрагменти и нежеланите замърсявания, както и лаважа на еритроцитите се извършват автоматично. CardioPAT® е портативна система с интегрирана батерия и вакуум помпа, може да се транспортира заедно с пациента и е подходяща за последователни болнични процедури.

OrthoPAT® Система за ортопедична автотрансфузия

OrthoPAT® е напълно автоматизирана система за периоперативна автохемотрансфузия при ортопедични операции. Тя събира, обработва и връща кръвта на пациента по време и след ортопедичната интервенция с цел избягване на алогенна трансфузия и свързаните с нея рискове от инфекции. Обработката на кръвта, събрана от оперативното поле, отделянето на плазмата, клетъчните фрагменти и нежеланите замърсявания, както и лаважа на еритроцитите се извършват автоматично. OrthoPAT® е портативна система с интегрирана батерия и вакуум помпа, може да се транспортира заедно с пациента и е подходяща за последователни болнични процедури.

SmartSuction® Harmony® автоматична аспирационна система

SmartSuction® Harmony® е независимо аспирационно устройство, заменящо стандартните аспиратори. То е високоефективно дори при минимално количесто течност за аспирация. Устройството разполага с интуитивна технология и оптимизира аспирацията за постигане на максимална видимост по време на хирургическите операции. Технологията SmartSuction® е интегрирана в Cell Saver® Elite® за по-добра реинфузия с по-голямо количество годни електроцити.

TEG® 5000 Thrombelastograph® система за анализ на хемостазата

TEG® 5000 Thrombelastograph® е анализатор на проби от цяла кръв за всички параметри на хемостазата с цел оценка на тромботичните и хеморагични рискове и наблюдение при антитромботични терапии. Чрез предоставяне на по-пълна периоперативна картина на хемостазата на пациента, системата TEG® съдейства за контролиране на кървенето, тромбозата и фибринолизата.

Използвайки PlateletMapping®, анализаторът може да предвиди потенциалните реакции на пациентите при антитромбоцитна терапия по отношение на цялостната им хемостаза. С два независими канала за проби и изходни данни в графичен и цифров вид от различни тестове системата TEG® е новият стандарт за оценка на хемостазата.

Системата TEG® 5000 подобрява ефективността на лечението и реализира икономии намалявайки ненужните трансфузии на кръвни компоненти.