Продукти | TIGR

TIGR® Matrix

TIGR® Matrix

TIGR® Matrix е първото 100% синтетично, бавно резорбируемо хирургическо платно за укрепване на меки тъкани. Неговата уникалност е в двата вида нишки, от които е изплетено и които се резорбират с различна скорост. Производство е на шведската фирма Novus Scientific. Платното е налично в 3 размера: 10x15, 15x20 и 20x30 см.Конструкция:

 • Платното губи механична здравина след 9 месеца. Резорбира се напълно за 3 години.
 • Резорбируемите нишки са кополимери на лактид, гликолид и 3-метилен карбонат, клинично изпитани материали, които се използват в медицината от 1970 г. 1
 • Има макропорьозност > 1 mm², позволяваща много добро интегриране в тъканите. 1, 2
 • Готово е за употреба веднага след изваждане от опаковката, без необходимост от предварителна обработка. 4
 • Полифиламентните нишки го правят гъвкаво, лесно за рязане и удобно за работа.4
 • Чудесна алтернатива на ацелуларните дермални матрици на много по-добра цена. 2, 3, 4

Интеграция в тъканите и колагеногенеза

Предклинично изследване доказва, че колагеногенезата при групата с TIGR® Matrix е значително по-интензивна в сравнение с тази при контролната група. 1

24 месеца след имплантиране

Tigr Matrix

TIGR® Matrix

 • новоформирана абдоминална стена с дебелина около 6 mm.

Tigr Matrix

Polypropylene control

 • контролна група с имплантирано полипропиленово платно –
  дебелина на стената около 1,3 mm.

Двустепенна резорбция

Многоетапната резорбция е постигната посредством двата вида влакна с различни скорости на резорбиране.

picture
 • В началната фаза на оздравителния процес (2 седмици) здравината и стабилността на TIGR® Matrix е много висока.

 • С напредване на резорбцията на платното и увеличаване на еластичността му, натоварването поето от него постепенно се прехвърля върху меките тъкани и стимулира регенерацията на добре структуриран колаген. 1

1. Hjort et al, 16:191–197, Hernia, 2012, 2. Becker et al, 37:914–921, Aesth Plast Surg, 2013, 3. Ramshaw et al, 26:135-42. Surg Technol Int, 2015, 4. Schrenk, 10.2217, Breast Cancer Manag, 2016


Зарастване и ремоделиране на тъканта

Хирургическото платно е проектирано, като са взети предвид отделните етапи при зарастване на рани. С напредване на резорбцията на платното, поетото от него натоварване постепенно се прехвърля върху меките тъкани.

Tigr Matrix

Показания за употреба

Платното TIGR® Matrix е предвидено за укрепване на меки тъкани с намалена здравина: операции на хернии и дефекти на абдоминалната стена, укрепване на абдоминалната стена и укрепване чрез мускулнo ламбо.
Много добри резултати сe постигат при реконструктивни и естетични операции на гърдата като реконструкция след мастектомия, мастопексия и капсулотомия.

Платното TIGR® Matrix е одобрено от FDA (2010) и има ISO 13485:2003 и CE сертификат (2011).Описание Размер Кат. номер
TIGR Matrix Surgical Mesh 10x15 cm NSTM1015E
TIGR Matrix Surgical Mesh 15x20 cm NSTM1520E
TIGR Matrix Surgical Mesh 20x30 cm NSTM2030E